Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Registracija į ikimokyklinio ugdymo mokyklas

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3d. įsakymu Nr. A-107 „Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos patvirtinimo", tėveliai patys gali elektroniniu būdu pateikti prašymus, pažiūrėti vaiko eilę ikimokyklinėje įstaigoje. tai galima padaryti prisijungud adresu: darzeliai.panevezys.lt

Dėl vasaros darbo

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-1157, 2017 metų vasarą dirbs visos ikimokylinio ugdymo mokyklos. Susipažinti su Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta" darbo vasaros metu tvarkos aprašu galite čia

Pakeistas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Pakeistas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo

Paroda „Atsisveikinimas su rudeniu"

Panevėžio miesto savivaldybės bibliotekos „Židinio" filiale veikia lopšelio-darželio ugdytinių kūrybinių šilko ir vilnos darbų paroda „Atsisveikinimas su rudeniu". Darbus pamatyti galite čia

Sausio mėnesio renginiai

07d.  Įstaigos ugdytinių piešinių ant stiklo paroda „Ruduo mano mieste" Panevėžio „Šaltinėlio" bibliotekoje
01-30 d.  „Drugelių" ir „Kiškučių" priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių dalyvavimas Gamtos mokyklos akcijoje „Už vieną trupinėlį..."
13 d. Dalyvavimas respublikinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija", skirtoje Laisvės gynėjų dienai 
III sav. Įstaigos ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Pasiuvau žiemą"
III sav.

„Drugelių" priešmokyklinės grupės ugdytinių piešinių paroda „Žiemos džiaugsmai"

 

Auklėtoja ir Viltė

Auklėtoja:

Vilte, valgyk. Žiūrėk – tavo lėkštė pilna...

Viltė: 

Čia ne mano lėkštė, čia darželio.

Vaikai lauke

Lauke vaikai susėdę ant suoliuko „važiuoja mašina“. Erlandas – „vairuotojas“.

Augustai, eik pažiūrėk ar dūmai rūksta. Augustas nubėga prie „mašinos“ galo, pasilenkia, pasižiūri:

Rūksta kažkokie surūgę...

Rožė teatre

Rožė (3,6m), pažiūrėjusi teatre spektaklį, klausia:

- Močiute, o jei aš būčiau teatre spektaklininkė?

Močiutė juokiasi:

- Ir ką ta spektaklininkė darytų?

- Spektakliuotų, ką gi dar?